Tafelronde 140 Papendrecht schenkt € 12.000,- aan Sinterklaasbank

Tafelronde 140 Papendrecht organiseert sinds ruim 35 jaar de Sintintocht te Papendrecht. Deze vond dit jaar plaats op 12 november jl. De doelstelling van de Sintintocht is tweeledig, enerzijds het faciliteren van de Sintintocht voor de kinderen van Papendrecht en omgeving, anderzijds extra gelden genereren die ten goede komen van een ideële stichting.

Sinds vorig jaar is RT140 Papendrecht eveneens twee zaterdagen (dit jaar 19 november en 3 december) in Alexandrium te Rotterdam te vinden met Sint en zijn Pieten. Hiernaast opent RT140 Papendrecht op twee woensdagen (23 en 30 november) en twee zaterdagen (26 november en 3 december) de Sinterklaaswerkplaats op de Meent te Papendrecht. Eveneens deze fundraising activiteiten leveren een bijdrage aan een goed doel.

Het goede doel waar de keuze dit jaar op is gevallen betreft de Sinterklaasbank, een stichting die in het leven is geroepen om kinderen van minder koopkrachtige ouders tijdens de Sintperiode tóch een cadeau van het wensenlijstje te kunnen bieden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://www.sinterklaasbank.nl/. Op onderstaande foto overhandigt de voorzitter van de Sintcommissie van RT140 Papendrecht Ed de Jong een cheque van € 12.000,- aan de voorzitter van de Sinterklaasbank Elise Nuij.

Cheque